Ordynacja Br.Karola na Prezbitera Zboru w Kutnie

21.05.2017 r.

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga,który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawicielanaszego,ChrystusaJezusa,który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem;z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie; tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas.

Learn More

Nieco historii 2010 - 2016

Brat Karol Piotrowski pojechał w roku 2010 po raz pierwszy na Ewangelizacje Dni Trzeźwości do Wisły , tam też nawrócił sie do Pana i narodził sią na nowo. Przez kilka lat wyjeżdżał wielokrotnie z kilkoma osobami do Wisły , gdzie w marcu 2016 po rozmowie ze St. Prez. Ludwikiem Skworcz który był głównym ewangelistą ,postanowili sie spotkać w Kutnie gdzie brat Karol prowadził grupę domową, dla wierzących było to jednak niewystarczające i postanowili aby odbywały się stałe nabożeństwa , po modlitwie znaleźli obiekt na nabożeństwa tj, Sale z przynależnym zapleczem gospodarczo sanitarnym w Kutnie przy ul. 99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3 Wyposażenie tj, stoły krzesła śpiewniki otrzymali od Rady Starszych EZB ze Szczecinka która wspiera prace regularnie a także wysyła usługujących braci . W dniu 19 czerwca brat Karol Piotrowski wraz z pomagającą mu żoną Anną przyjęli chrzest wiary w Szczecinku z rąk prez. Leszka Joachimiaka ,odbyło się też Błogosławieństwo 4 letniego Filipa Gutarowskiego którego matka zginęła pod kolami samochodu który prowadził pijany kierowca , odepchnęła przy tym wózek z 14 miesięcznym dzieckiem ,opiekują sie nim dziadkowie , Roman i Grażyna Gutarowscy , zarówno oni jak kilka innych osób przyjęło chrzest, a uprzednio postanowiono założyć Zbór gdzie kaznodzieją jest brat Karol zaś ewangelistą Daniel Stefański, który przeprowadził się z Pomorza; prócz Usługi Słowem Bożym gra na gitarze, jest również tłumaczem tekstów na Niemiecką stronę internetową EZB .   Opiekę nad Zborem z polecenia Rady Starszych sprawuje prezb. Łukasz Grygier z Piły

Learn More
Learn More

Grupy Wsparcia w naszych Zborach

Grupy Wsparcia wraz z pomocą pedagogiczną oraz terapeutyczną i duszpasterską z długoletnią praktyką w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkomanii, dopalaczy jak również przemocy w rodzinie.

- Poniedziałek 18.00-20.00 Białogard, ul. Leśna 10 - Wtorek 18.00-20.00 Wałcz, ul. Okulickiego 12 - 17.00-19.00 Borne Sulinowo, budynek DPS, ul. Szpitalna, I piętro - Środa 17.00-19.00 Piła, ul. Serbska 1 - Czwartek 17.00-19.00 Kutno, ul. Grunwaldzka 3 - Czwartek 17.00-19.00 Szczecinek, ul. Mickiewicza 18  - Czwartek 17.00-19.00 Sosnowiec, ul. Sadowa 10 - Piątek 16.00-19.00 Szczecinek, ul. Mickiewicza 18 , spotkania młodzieży